Pursue
Ambition


Er du god nok for et idrettsstipend på college i USA? Fyll ut en på to minutter og finn ut dine stipendmuligheter. Helt uten forpliktelser!

Studere og utøve din idrett med stipend på college i USA

College Scholarships USA (CSUSA) gir talentfulle utøvere muligheten til å kombinere høyere utdanning med idrett på stipend ved amerikanske colleger og universiteter.

Team CSUSA finner muligheter for idrettsstipend ved skoler over hele USA for våre utøvere. Vi har siden 2007 hjulpet over 1600+ idrettsutøvende studenter, innen mange ulike idretter. 

College Scholarships USA har et fantastisk rykte blant coacher, colleger og universiteter i USA og er Skandinavias ledende rekrutteringsselskap for idrettsutøvende studenter som ønsker å studere i USA på scholarship.

Se om du har hva som skal til for å kombinere studier på college med idrett og stipend i USA! Neste steg er å fylle ut en så vi kan evaluere dine muligheter. Det tar to minutter og er helt uten forpliktelser.

Et lite utvalg colleger vi har hjulpet utøvere til

Gratis Evaluering