Få svar på noen av dine spørsmål i menyen nedenfor

Kan jeg dra før jeg er ferdig på VGS?
Nei, du trenger generell studiekompetanse og vitnemål fra VGS for å kunne begynne på college i USA.
Hva er SAT testen?
The SAT test (Scholastic Assessment Test), er en standarisert kunnskapstest brukt for inntak til skoler i USA. De fleste skoler hvor du kan utøve collegeidrett i USA vil kreve at du tar SAT (eller ACT) test. SAT består av har tre ulike seksjoner: Evidence-based reading, Math og Writing. SAT tilbys kun 4 ganger per år, så det er viktig med forberedelser. Man kan ta testen så mange ganger man vil. En god SAT score kan også gjøre at du kan få gode akademiske stipender.
Hva er ACT testen?
ACT testen sjekker en videregående students akademiske nivå, og gir skoler i USA en felles måte å evaluere kandidater akademisk. ACT testen er en tilsvarende test som SAT, med noen få forskjeller i innhold og format. ACT består av fire deler: Reading, English, Science og Math. Hvilken score man trenger på ACT testen vil variere fra skole til skole. ACT tilbys kun 5 ganger per år, så det er viktig med forberedelser. Man kan ta testen så mange ganger man vil. En god ACT score kan også gjøre at du kan få gode akademiske stipender.
Hva er TOEFL testen?
TOEFL står for: “Test of English as a Foreign Language”, og er en standarisert test som brukes for å måle ditt kompetansenivå i engelsk. Denne testen må tas av studenter som ikke går på skole i land hvor engelsk er morsmål, og som ønsker å studere i USA.
Hva er IELTS testen?
The International English Language Testing System, eller IELTS, er en internasjonal standarisert test av engelsk nivået til en student som ikke har engelsk som morsmål. Denne testen kan i de fleste tilfeller være et godt alternativ til TOEFL testen.
Hvordan skal et anbefalingsbrev se ut?
Dette er noe vi vil hjelpe deg med når du kommer til denne delen av søknadsprosessen.
Må jeg fullføre videregående før jeg kan søke på en skole?
Minimumskravet for å begynne på et universitet, er å ha stått i alle fagene fra videregående, fått et fullstendig vitnemål, og å ha oppnådd generell studiekompetanse. Selve søknaden kan man sende inn til en skole, selv om man ennå ikke er ferdig på videregående.
Har det noe å si hvilke fag jeg har tatt på VGS (eks. R-matte / P-matte)?
Det vil ikke ha noe å si akkurat hvilke fag du har tatt, eller hvilken studieretning du hadde på videregående så lenge du får generell studiekompetanse. Karakterene i de fagene du har tatt legges det vekt på, og tilleggspoeng regnes ikke i utregningen av amerikansk snitt. Men hvis du har tenkt til å studere noe som krever spesifikk kompetanse (f.eks. matte for ingeniør) så vil det absolutt være en fordel å ha en solid bakgrunn i dette fra før.
Hvor vanskelig er det å få plass på Ivy League skoler (e.g. Ivy League)?
For å kunne få plass på en Ivy League skole trenger du et høyt karaktersnitt og høye akademiske test resultater (SAT/ACT, TOEFL, etc), i tillegg til gjerne å være en person som har bidratt på en positiv måte enten i en organisasjon eller i ditt nærmiljø. Det er stor konkurranse om plasser ved Ivy League skoler, og det lønner seg å være tidlig ute med å søke her.
Hva er minimumskravene for å bli akseptert på en skole i USA?
Det absolute minimum er å ha fått generell studiekompetanse og vitnemål fra Videregående skole. Jo høyere karaktersnitt man har, jo fler skoler kvalifiserer man for akademisk. Skoler vil ha forskjellige krav, både for karaktersnitt, men også for testresultater.
Kan jeg få med meg studiepoeng fra videregående skole til skolen jeg skal begynne på i USA?
Det kommer an på hvilke fag man har tatt og hvor tilbøyelig skolen du begynner på er til å akseptere overføring av fag. Noen skoler i USA kan gi studiepoeng og det vil da gjøre at du kan fullføre graden din raskere i USA.
Er det positivt for mine sportslige muligheter å være god på skolen?
Hvis du er flink på skolen vil du også kunne åpne flere muligheter for deg sportslig. De ulike divisjonene har ulike akademiske krav for å kunne utøve collegeidrett. Det vil også ha noe å si med tanke på hvilken skoler du kan komme inn på, og dermed hvilke coacher som kan rekruttere deg. Trenere i USA er alltids på utkikk etter idrettsutøvere med gode karakterer.
Hvordan evalueres karakteren man får i fagene?
Karakteren du får i et fag vil bli vektlagt på bakgrunn av flere ting; ukentlige lekser/innleveringer, kapittelprøver, og presentasjoner. En del av karakteren din er også at du faktisk møter opp til forelesning og bidrar i diskusjoner og viser interesse for faget. Du har også to større eksamener, en halvveis i semesteret som kalles mid-term exam, og en på slutten av semesteret som kalles final exam. Disse er mer verdt enn mindre kapittelprøver. Karakteren din er basert på alt arbeidet som er gjort.
Hvordan er strukturen i det amerikanske collegesystemet?
Det første, andre, tredje, og fjerde året på college er kalt det følgende:
 • År 1 Freshman year – 0-30 credits (studiepoeng)
 • År 2: Sophomore year – 30-60 credits (studiepoeng)
 • År 3: Junior year – 60-90 credits (studiepoeng)
 • År 4: Senior year – 90-120 credits (studiepoeng)
En bachelor fra USA består av mange forskjellige typer fag. Dette er en stor forskjell fra de fleste universitetene i verden hvor studentene går rett inn i et spesialisert program. De forskjellige typene fag man må ta er grunnen til at det tar fire år, og ikke tre år, for å fullføre en bachelor. Uavhengig av hvilken skole man går på i USA, eller hva man velger å studere, så vil de to første årene bestå av mange forskjellige generelle typer fag. Hvis du har bestemt deg for en studieretning i løpet av dine første to år, vil du fremdeles begynne å ta fag rettet mot studieretningen din. Fag i USA deles inn i fire kategorier:
 1. General Education courses – disse er et krav uansett hvilken studieretning du velger
 2. Major courses – spesifikke fag for studieretningen du har valgt å ta
 3. Minor courses – spesifikke fag for “minor” som du ofte må ha.
 4. Elective courses – valgfrie fag du kan velge ved siden av studieretningen din.
Hva kan jeg studere på college i USA?
I USA kan du studere nesten hva du vil! Når en har blitt akseptert står en fritt til å velge mellom alle utdanningsområdene (majors) skolen tilbyr.  Vi kan også gi deg råd på hva som er best å studere for å oppnå ditt karrieremål. En stor fordel med det amerikanske utdanningssystemet er at studenter ikke trenger å søke opptak til en spesifikk studieretning. Her er en liten oversikt over mulighetene: ART: Graphic Design, Film, Music, Theatre, Art, Interior Design, Fashion, Photography, Art History etc. BUSINESS: Accounting, Administration, Management, Marketing, Economics, Entrepreneurship, Finance, Human Resources, International Business, Sports Management, Sports Marketing etc. COMMUNICATION: Journalism (News, Broadcast, Digital, Photo), PR, Speech Communication, Public Communication, Sports Communication, Media etc. COMPUTER SCIENCE: Computer Science, Information Technology, Computer Engineering, Information Management Systems, Programming etc. EDUCATION: Veldig mange forskjellige studieretninger innen læreryrke du kan velge fra. ENGINEERING: Bio, Civil, Industrial, Mechanical, Electrical, Chemical, Mining, Environmental, Engineering Management, Petroleum Technology etc. HEALTH AND MEDICAL: Nursing, Sports and Health Sciences, Exercise Science, Kinesiology, Pre-Medicine, Pre-Physical Therapy, Nutrition, Healthcare Administration etc. LAW AND SOCIAL SCIENCES: Pre-Law, Criminal Justice, Psychology, Sociology etc. LIBERAL ARTS: Anthropology, Archaeology, Developmental studies, English, Foreign Languages (English, Spanish, French, Chinese), Geography, History, International Relations, International Studies, Philosophy, Gender Studies, Political Science, Religion etc. SCIENCE AND MATH: Astronomy, Biochemistry, Chemistry, Biology, Environmental Studies, Geology, Mathematics, Physics etc.
Hva er en major og en minor?
En major er studieretningen du velger å spesialisere deg i. Dette er programmet du vil få bacheloren din i; for eksempel så kan du ta en major i «business management», eller en major i «psykologi». Alle college studenter må på et tidspunkt bestemme seg for en major. En minor er et andrevalg i studiene dine, eller en spesialisering etter bacheloren din. Du kan for eksempel ta en minor i «sports marketing». Ikke alle skoler krever en minor, men det kan være nyttig når du søker jobb at du viser du har andre områder du behersker.
Hvor lang tid tar det å få en bachelor i USA?
Normert studietid for en bachelorgrad i USA er 4 år (120 amerikanske studiepoeng). Om man tar 5 fag (som er verdt 3 studiepoeng) per semester i 8 semestre (altså 4 år) så vil man altså ta 15 studiepoeng per semester. Man fullfører da 120 studiepoeng på 4 år. Om man velger å ta mer enn 5 fag per semester eller ta noen fag over sommeren så kan man fullføre en grad på 3,5 eller 3 år.
Må man starte til høstsemesteret eller kan jeg start til våren?
Skolene i USA har inntak både for høstsemesteret og til vårsemesteret. Akademisk sett vil du ikke merke forskjell om du begynner i august (høst) eller vår (januar) for de vil ta akkurat de samme fagene. Om du begynner til høsten og man fullfører til normert studietid på fire år, så får du bachelorgraden din i mai, om du begynner i januar så fullfører du med en bachelor i desember. For f.eks fotballspillere er det vanligst å begynne i august fordi fotballsesongen er på høsten, så det kommer også litt an på når sesongen er for den idretten du driver med.
Vil det være mulighet for å få internships/jobberfaring underveis på college?
Ja det kan man. Nesten alle skoler har gode relasjoner til lokale selskaper og tidligere elever i selskaper rundt skolen og ellers i landet. De vil legge til rette for at man kan få jobberfaring underveis. Enkelte skoler vil til og med kreve at man har et internship for enkelte av studieretningene.
Hva er det akademiske kravene for en idrettsutøvende-student?
Akademiske krav kan variere fra skole til skole. Noen skoler krever meget høyt karaktersnitt og gode SAT/ACT/TOEFL resultater, mens noen skoler ikke har like har høye krav. SAT/ACT og TOEFL er engelskbaserte akademiske tester som må tas for å kunne komme inn på en skole i USA. Jo bedre karakterer og testresultater du har, jo flere skoler kan du komme inn på, og i noen tilfeller kvalifisere for akademisk stipend. Det er spesifikke krav for hva som kreves i de ulike divisjonene.
Hvordan ser et skoleår ut?
Skoleåret er vanligvis delt opp i to terminer – vårtermin og høsttermin. Disse kalles semestre og er ca fire måneder lange, fra midten/slutten av august til midten desember og fra midten av januar til midten av mai. Man har fall break og Thanksgiving på høsten, 1 mnd juleferie (hvor de fleste drar hjem til Norge), Spring Break på våren og så 3 måneder sommerferie. Man har ca 13-15 timer med forelesninger per uke som college-student.
Vil min bachelor- eller mastergrad bli godkjent hjemme i Norge?
Godkjenning av bachelor- og mastergrader fra USA er kun nødvendig om man har studert noe som gjør at du skal jobbe med et lovregulert yrke (eksempler er eiendomsmegler, revisor, advokat, pedagogisk leder i barnehage, lærer i grunnopplæringen osv.). Helsefaglige utdanninger fra USA må godkjennes av Helsedirektoratet. 
Hvilken studieretning burde man ikke ta i USA?
Det er noen studieretninger som går under et annet system enn det typiske europeiske skolesystemet. Dette er ofte veldig yrkesspesifikke utdanninger som medisinstudie og advokatstudie. Dette er spesialiseringer som man ofte tar etter en forberedende del på bachelor-nivå. Alltid lurt å diskutere dine ønsker om aktuelle studieretninger med en av våre sports consultants for å få gode råd på hvilke studieretninger det er mer komplisert å studere i USA for så å komme hjem til Norge og kunne bruke graden.
Hvor mange studiepoeng (credit hours) må man ha per semester?
Du må ha minimum 12 studiepoeng (credit hours) per semester for å regnes som en fulltidsstudent. Å være fulltidsstudent er også et krav fra NCAA / NAIA / NJCAA for å opprettholde utøverlisensen din. For å ha akademisk progresjon og fullføre på 4 år anbefales 30 studiepoeng (credit hours) per år, altså 15 studiepoeng (credit hours) per semester.
Vil jeg få med meg studiepoeng fra USA hvis jeg bytter til et norsk universitet/høgskole?
Ja det kan man, men pass på at studieretningen du begir deg inn på i Norge må være relativt er lik den du hadde i USA. Om du bytter til et norsk universitet/høgskole vil ikke de generelle fagene fra USA mest sannsynlig overføres, da de ikke inngår i pensum på norske universiteter.
Må man fullføre alle fire årene på college?
Du trenger ikke gå alle fire årene. Du kan, når som helst dra hjem og fullføre utdannelsen din i Norge uten å måtte betale tilbake noe til skolen. Du må derimot være obs på at ikke alle fagene du har tatt i USA kan overføres til et norsk universitet.
Hva er inkludert i tjenesten vår?
Vi hjelper deg til USA fra A til Å og sørger for at du finner en ideell skole for deg når det kommer til det akademiske, sportslige, geografiske og finansielle. Vi finner alternativer for deg og veileder deg gjennom alt av papirarbeidet som kreves for å reise til USA. Vi fungerer også som en sparringspartner for deg til du er ferdig med graden din. For mer detaljer om hvordan vi kan hjelpe deg til USA, ta kontakt med oss.
Dekker vår serviceavgift kostnader i forbindelse med søknadsprosessen?
Vår serviceavgift dekker ikke kostnader knyttet til prosessen, slik som kostnader for skolesøknader, ambassadetime, opptakstester, flybilletter og lignende.
Hvis jeg ønsker å bytte skole i USA, vil dere hjelpe meg?
Hvis du ønsker å bytte skole innad i USA kan vi hjelpe. Det vil være en ny prosess, så en «transfer avgift» vil komme, men med vår hjelp sørger vi for at du finner den beste mulige skolen for deg.
Hvis jeg ønsker å bytte skole i USA, vil dere hjelpe meg?
Hvis du ønsker å bytte skole innad i USA kan vi hjelpe. Det vil være en ny prosess, så en «transfer avgift» vil komme, men med vår hjelp sørger vi for at du finner den beste mulige skolen for deg.
Kan jeg betale for deres hjelp etter at jeg har blitt garantert en skoleplass?
I forbindelse med dette er det viktig å være klar over NCAA-regelverket og spesielt Bylaw 12.3.3.1. For at et rekrutteringsselskap skal holde seg innenfor regelverket må det formelt engasjeres i prosessen av en utøver før jobben som skal gjøres settes i gang. Vi har ikke lov til å forhandle frem et stipend og skaffe skoleplass til en utøver og deretter ta betalt i etterkant.
Kan jeg betale for deres hjelp etter at jeg har blitt garantert en skoleplass?
I forbindelse med dette er det viktig å være klar over NCAA-regelverket og spesielt Bylaw 12.3.3.1. For at et rekrutteringsselskap skal holde seg innenfor regelverket må det formelt engasjeres i prosessen av en utøver før jobben som skal gjøres settes i gang. Vi har ikke lov til å forhandle frem et stipend og skaffe skoleplass til en utøver og deretter ta betalt i etterkant.
Hva anbefaler du at jeg gjør, så jeg maksimerer mine muligheter, og hjelper dere med å gjøre en god jobb?
Vår jobb er å veilede deg igjennom hele prosessen. Du maksimerer dine muligheter ved å følge retningslinjer du får av meg, akkurat slik de blir gitt. Ved å fullføre oppgaver vi gir deg så fort du kan gjør at prosessen din kan bli enklere og du blir rasket mulig klar til å bli rekruttert av coacher i USA.  Jo raskere du har en SAT eller ACT score på plass jo bedre. Jo raskere du har video av deg i aksjon på plass, jo bedre.
Hvorfor burde jeg bruke CSUSAs tjenester?
Ved å bruke CSUSAs tjenester gir du deg selv de beste mulighetene og forutsetningene for å kunne finne den beste skolen for deg. Med over 10 års erfaring har CSUSA opparbeidet seg et stort nettverk over hele USA og er eksperter på collegerekrutting og hva som skal til for å kunne dra til USA. Vi får enestående kunnskap om collegesystemet, og kan derfor gi deg den beste hjelpen og oppfølgingen. Man går gjennom en slik prosess kun en gang – så det er veldig viktig at man gjør det korrekt.
Trenger jeg å være en idrettsutøver for å få hjelp av CSUSA?
Du trenger ikke å være en idrettsutøver for å få CSUSAs hjelp. Vi hjelper vanlige studenter hvert eneste år til å finne gode akademsike skoler hvor man kan utnytte gode akademiske eller internasjonale stipender som reduserer kostnadene.
Vil CSUSAs jobb være ferdig når jeg kommer meg til USA, eller vil dere følge meg opp underveis
Vi vil være din sparringspartner gjennom alle dine år på college i USA. Vi vil også følge ditt lag og i mange tilfeller også hjelpe flere CSUSA utøvere til skolen din. Du vil også få fantastisk oppfølging fra skolen din gjennom alle år.
Vil CSUSA hjelpe meg hvis jeg ønsker å forfølge en Master utdannelse eller med å finne en jobb i etterkant?
Vi ønsker alltid å hjelpe uttøverne våre med muligherer etter en bachelor. Gjennom Pursue Education hjeper vi å finne muligheter for videre studier, mens vi gjennom Pursue Career prøver å linke opp uttøvere med arbeidgivere i Norge eller USA.
Kan laget mitt rykke opp eller ned i divisjonssystemet?
Systemet for collegeidrett er bygget opp slik at et lag ikke kan rykke opp eller ned i divisjonene. Skolen tilhører en av divisjonene og konkurrerer i den divisjonen hvert år.
Kan jeg ha et friår før jeg begynner på college?
Ja, internasjonale studenter kan ha ett friår uten at det går utover mulighetene for å drive med idrett på college (så lenge den akademiske tidslinjen din er i samsvar med NCAA/NAIA sine regler). Går man fireårig videregående skole teller det siste året på skolen som et friår, og man vil da måtte begynne på college rett etter videregående skole for at det ikke skal gå utover mulighetene dine for idrettsstipend.
Hvor god må man være for å få stipend?
Det er mer enn 4,000 skoler i USA og mer enn 520,000 student-athletes over hele landet så det er muligheter for stipend på alle nivåer i amerikansk collegeidrett. Så man må ikke være landslagsutøver eller nesten proffnivå for å dra til USA. Vi hjelper nordmenn fra breddenivå til elitenivå til USA. Om du vil vite mer om dine muligheter for stipend på college i USA så er neste steg å ta kontakt med oss så vi kan evaluere deg både sportslig og akademisk.
Kan jeg bli profesjonell gjennom college-systemet?
Utøverne som har gjort det bra for skolen sin vil bli lagt merke til av talentspeidere, ettersom collegeidrett er en plattform til å utvikle framtidige profesjonelle idrettsutøvere. Muligheten til å trene daglig i førsteklasses fasiliteter og ubegrenset støtte gjør at mange når sitt fulle potensiale. Amerikanere er eksperter når det kommer til å produsere stjerner. Er du god nok vil du bli belønnet. Basert på ens individuelle ferdigheter og prestasjoner, kan man absolutt bli profesjonell gjennom college-systemet. Verdensledende utøvere som Tiger Woods, Annika Sorenstam (golf), Clint Dempsey, Mia Hamm (soccer), John Isner, Jill Craybas(tennis), Michael Jordan (basketball), Missy Franklin (svømming), Ato Boldon og Gail Devers (friidrett) er noen av mange eksempler av profesjonelle idrettsutøvere som gikk igjennom college-systemet.
Når er det forventet at jeg kommer til skolen for pre-season?
Dette avhenger av hvilken idrett man utøver, men vanligvis er man forventet å møte til pre-season ca to uker før skolen starter.
Hva skjer hvis noen av kampene mine kolliderer med en presentasjon, prøve eller lignende?
Under sesong hender det at kamper/konkurranser kolliderer med skole. Som regel vil dette løses ved at man har presentasjonen eller prøven en annen dag før eller etter kamp/konkurranse. Både lærerne og trenerne dine er ansatt av skolen, og vil samarbeide for å løse slike situasjoner på best mulig måte.
Vil kostnader relatert til idretten dekkes av skolen?
Som student-athlete er alle kostnader relatert til reiser (bus, fly, hotell, mat) med laget dekket av skolen. Man vil også få treningsutstyr. Man betaler ingen treningsavgift.
Når starter og slutter idrettssesongene?
Hver idrett vil ha forskjellige sesonger. Noen er «høst sporter», noen «vinter sporter», mens andre er «vår sporter». Noen idretter har sesong både på høsten og våren også. Idretter med høstsesong er: fotball (soccer), football, landhockey, volleyball og vannpolo. Vinteridretter er blant annet: basketball, bowling, fekting, turn, ishockey, ski, svømming, innendørs friidrett, og bryting. Våridretter er: baseball og softball, golf, lacrosse, roing, tennis, utendørs friidrett, volleybal og vannpolo. Utenfor sesongen er det organisert flere former for trening og konkurranse.
Hvordan fungerer “conference”-systemet?
NCAA (the National Collegiate Athletic Association) er delt opp i 3 divisjoner. Hver divisjon er igjen delt opp i flere «conferences» (serier) for regional konkurranse. Seriene inkluderer oftest lag fra geografisk lokale lag. Du ville konkurrere mot lag både innenfor og utenfor din serie. NAIA (the National Association of Intercollegiate Athletics) har flere “conferences” (serier) for regional konkurranse, og inkluderer lag fra Canada. NJCAA (the National Junior College Athletic Association) er delt opp i 3 divisjoner.  is divided into three divisions. NJCAA har til sammen 24 forskjellige regioner, med 1-3 forskjellige serier innenfor hver region. CCCAA (the California Community College Athletic Association) er en idrettsorganisasjon for “community colleges” (2-årige skoler) i staten California. CCCAA inneholder 9 “all-sport” serier, 2 amerikanske football serier, og 3 wrestling allianser.
Kan jeg konkurrere for klubben min når jeg er hjemme på ferie?
Dette er vanligvis greit så lenge man ikke bryter med amatørbestemmelsene. Hør alltid med treneren din på college først.
Hva er forskjellene på divisjonene på College?
Divisjonene er ikke dannet basert på det idrettslige nivået på lagene til skolene. NCAA har flere krav som en skole må oppfylle for hver divisjon. Størrelse på skolen, hvor mange idretter skolen tilbyr og hvilke idretter tilbyr sier noe om hvilken divisjon en skole tilhører. De største skolene er NCAA D1 skoler. Divisjonene er “låste”; man rykker hverken opp eller ned ved god/dårlig prestasjon. Dermed finnes det gode lag i alle divisjoner.
Er det forskjellige divisjoner på College?
Ja, det er 5 divisjoner i college-idrett; NCAA Division 1, 2 og 3, samt NAIA og NJCAA.
Vil man ha tilgang til fysioterapi?
Alle skoler vil ha fysioterapeuter ansatt. De vil hjelpe til å behandle og forebygge skader. Antallet fulltidsansatte fysioterapeuter vil variere fra skole til skole, men det er ingen tvil om at man blir godt tatt vare på.
Hvor mange dager i uken har man trening?
Antallet treninger varierer fra lag til lag, idrett til idrett og trener til trener, men alle lag i alle idretter må ha minst 1 dag uten offisiell trening når man er i sesong. Det er vanlig å ha organisert trening 5-6 dager i uka når du er i sesong. Under “Pre-Season” trener man oftest to ganger om dagen, mens under en intens sesong, er det vanlig å trene én gang om dagen.
Kan foreldrene og vennene mine hjemme se på kampene mine på stream?
Mange skoler har en egen media-avdeling som filmer hjemmekamper og legger ut på livestream. I så tilfelle, vil folk fra hele verden kunne se på kampene dine!
Hvor bor man?
Man kan enten bo på skolens område kalt «campus» eller utenfor skolens område. Det er vanlig at skoler krever at man bor på skolens område det første året av college, men så står man fritt til å velge hvor man vil bo de tre siste årene.
Hvor spiser man alle måltider?
Dette vil avhenge av om man bor på campus eller utenfor. Hvis man bor på campus vil man mest sannsynlig spise måltidene i skolens kantine, eller på restaurantene som ligger på skolens område. Hvis man bor utenfor skolens område vil man mest sannsynlig lage sin egen mat eller spise ute etter eget ønske.
Er treninger inkludert i min timeplan?
Din idrettsrådgiver vil vite dine treningstider, og dere vil sammen lage en timeplan som tar hensyn til disse så forelesningene ikke kolliderer med disse.
Hvordan ser en vanlig dag ut?
En vanlig dag når du er i sesong vil bestå av trening (2-3 timer per dag), forelesninger (ca 3 timer per dag), selvstudie, og andre aktiviteter som å henge med lagkompiser, spise middag, sosialisering osv. Som en idrettsutøver på college vil du være mer opptatt enn vanlige studenter, men du vil fortsatt ha en del fritid om du er flink til å planlegge dagene dine og være strukturert.
Hvordan er hverdagen som student-athlete?
Når du er i sesong har man 6 dager med trening (og kamp/konkurranse) per uke. Man har en pålagt fridag. Noen ganger trener man to økter om dagen. Man har som regler forelesninger i ca. 13-15 timer per uke. I tillegg til dette må du studere på egenhånd, og forberede deg for timene. Du vil også være travel med trening og konkurranse innenfor den idretten du bedriver. Det er en hverdag som krever at du er dedikert. Man får selvfølgelig også tid til å være sosial og henge med venner og venninner. Om du stryker på noen prøver eller ligger bak med skolearbeidet får du ikke delta i konkurranser. NCAA. NAIA, og NJCAA har regler som sørger for at student-athletes må levere i klasserommet for å få spille. «Study groups», privatlærere, og ekstrahjelp blir tilbudt til student-athletes helt gratis om det er ønskelig. Dette er da en av mange fordeler ved å være en student-athlete. Reglene i collegeidrett sørger for at balansen mellom det idrettsmessige og akademiske opprettholdes, og det følges opp av de ansatte på skolen. Idrettsavdelingen sørger også for at student-athletes får medisinsk behandling og god oppfølging. Skadeforebygging og rehabilitering følges nøye opp. De fleste lag har en egen fysioterapeut og styrketrener som er tilgjengelig og står til disposisjon. Dette er selvfølgelig også gratis.
Hvordan er det å være student-athlete på college i USA?
USA er det eneste landet i verden hvor du har muligheten til å kombinere idretten din med en høyere utdannelse, og å få finansiert utdannelsen din ved hjelp av talentet ditt. Det er store forskjeller når man sammenlikner collegeidrett i USA med universiteter i andre land, hvor sport er mer en hobby enn en seriøs konkurransearena. I USA er det prestisjetungt og en ære å representere skolen din som student-athlete. Man representerer verdiene og historien til skolen sin. Du har et stort ansvar ovenfor studentene på skolen og lokalsamfunnet til å prestere og bli suksessfull. Det er stor prestisje å være det beste laget, og å slå rivalene sine. Atmosfæren på campus og lidenskapen til samfunnet for skolen gjør det veldig tydelig at student-athletes er stjernene på campus! Skole og idrett går hånd i hånd. Treninger og konkurranser er alltid arrangert etter skolen sin timeplan, og du trenger ikke å bekymre deg for at det blir en kollisjon mellom studier og idrett. Coacher og professorer jobber mot det samme målet – at du skal bli så god som mulig på begge arenaer. Som en student-athlete vil du være veldig opptatt med studier, trening, konkurranser mot andre skoler, og andre aktivititeter/events på campus. Du vil reise mye for kamper/konkurranser, få mye erfaring, og få se mange steder og deler av USA. La det synke inn mens du kan – for fire år flyr forbi kjapt. Å være en student-athlete er spesielt og en fantastisk følelse du kan se frem til å være en del av!
Kan jeg reise sammen med en venn/venninne?
Det er mulig å reise med en venn/venninne og hvert år hjelper vi flere «vennepar» til samme skole og lag i USA. Vi anbefaler å være åpen for å reise på egenhånd, da dette gir de beste forutsetningene for stipender på flere ulike skoler.
Vil laget mitt reise mye underveis i sesongen?
Hvor mye laget ditt reiser vil variere i forhold til hvor skolen ligger og hvilken serie de konkurrerer i. Halvparten av kampene/konkurransene hvert år vil være bortekamper/konkurranser og de er som oftest i skolens region. Noen ganger vil man ha lengere reiser med overnatting. Man reiser normalt sett med buss, men i noen tilfeller også med fly.
Når og hvor lange er feriene på college?
Som student i USA har du følgende ferier: Sommerferie – tre måneder fra midten av mai til midten av august Høstferie – 2-3 dager i oktober Thanksgiving – 3 dager i slutten av november Juleferie – en måned fra midten av desember til midten av januar Spring Break – en uke i mars eller april Det er også et par andre mandager fri hvert semester så man har et par ekstra langhelger.
Hvordan fungerer tildeling av romkamerat/venninne på college?
Treneren din er vanligvis involvert i denne prosessen, og vil forsøke å plassere deg på rom sammen med en annen på laget ditt.
Må jeg bo på skolens område?
Dette varierer fra skole til skole. Ved noen skoler kreves det at du bor på skolens område (campus) ditt første år på college, mens andre skoler lar deg velge fra ditt første år.
Er det billigere å bo på campus, enn å bo utenfor campus?
De fleste skoler krever at du bor på campus (skolens område) under ditt freshman år. Å bo utenfor campus kan ofte være billigere, basert på hvor du bor og hvor mange du velger å bo med.
Hvor mange studenter går på college?
Størrelsene på amerikanske skoler varierer fra så lite som 700 studenter til mer enn 60,000 studenter. Campusene med mange studenter er nesten som små byer, og det finnes restauranter, butikker, og til og med sykehus på enkelte campuser. Fordelen med de mindre campusene er at du ikke bare er en dråpe i havet og det blir lettere å bli kjent med folk.
Er det stipender i alle divisjoner?
Det er mulig å motta akademiske stipender i alle divisjoner, men det kan variere fra skole til skole. Mange skoler vil også ha internajsonale stipender. Idrettstipender kan gis på alle skoler som ikke er en del av NCAA D3, så det er mulig å få idrettsstipend i NCAA D1, NCAA D2, NAIA og NJCAA.
Hvike forkjellige typer scholarships er det? Kan man kombinere dem?
De ulike stipendformene er som følger:
 • IDRETTSSTIPEND – gis basert på ditt idrettslige nivå
 • AKADEMISK STIPEND – gis basert på ditt dokumenterte akademiske nivå og testresultater
 • INTERNASJONALT STIPEND – spesifikt for kvalifiserte internasjonale studenter
Det er fullt mulig, og veldig vanlig, å få en kombinasjon av de ulike stipendformene. For eksempel: du får et $8,000 akademisk stipend og et $13,000 idrettsstipend, så ditt totale stipend blir $21,000. I tillegg til stipend/scholarship fra skolen i USA vil du få Lånekasse-stipend.
Kan mitt stipend økes etter en god sesong?
Ja, i noen divisjoner kan gode prestasjoner resultere i økt stipend. Er du på en skole med idrettstipeder kan gode prestasjoner resultere i økt scholarship.   
Er det stipender I hjemlandet mitt som jeg kan søke om?
Alle som studerer i USA kan søke om støtte fra Lånekassen, og vil få støtte i form av stipend og lån basert på hvor mye man betaler i skolepenger.
Hva er et stipend?
Et stipend er penger som tildeles studenter av skoler i USA med formålet å redusere egenandelen til studenten for å gå på skolen. Et stipend varierer fra 1-100% av skolens totale kostnader og kan dekke skolepenger, leilighet og mat. Et 100% stipend vil dermed si at dine kostnader for skolepenger, leilighet og mat dekkes.

Prosessen

Ditt sportslige og akademiske nivå kan gi deg stipendmuligheter som bidrar til å gjøre en college-utdanning i USA rimelig for deg. Vår college-rekrutteringsprosess består av fem steg. Kort fortalt, vi hjelper deg til og i USA fra A til Å og er din sparringspartner til du fullfører graden din.

Les mer

Hvorfor studere i USA?

Det finnes ikke et bedre sted å kombinere høyere utdanning med idrett og stipend enn på college i USA. Lær mer om hvorfor du burde bli student-athlete på college eller universitet i USA og alle fordelene du får.

Les mer
>