International Studies

Internasjonal Kompetanse er Avgjørende i Kampen mot Våre Globale Utfordringer!

«Det må forventes at man skal reise ut ... det bør være normen, så må man aktivt velge å la være, dersom det faktisk skulle være gode grunner til at man må holde seg hjemme. Og det skal meget gode grunner til for å veie opp verdien av utenlandsstudier. Ikke gå glipp av muligheten: Hvem skal ut? Alle!!»...

…skriver rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Mari Sundli Tveit, i et blogginnlegg fra 2015 (http://blogg.nmbu.no/marisundlitveit/2015/05/06/hvem-skal-ut-alle/).

Mari var 1 av 4 gjeste-speakers på ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) sitt seminar «Hvorfor er internasjonal kompetanse viktig for morgendagens norske næringsliv?» som ble holdt den 30. April 2019 i Kulturhuset på Youngstorget.

Ledet av ANSA-president, Hanna Flood, fikk vi høre argumenter vedrørende internasjonale studier og internasjonal kompetanse fra flere vinkler. I tillegg til Mari, som er rektor på NMBU (ifølge seg selv: «Det mest internasjonale universitetet i Norge»), fikk publikum høre argumenter og tanker fra næringsminister, Torbjørn Isaksen, tidligere administrerende direktør i Finn.no, Anders Skoe og forsker ved Oslo MET og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) med doktorgrad i sosilogi, Jannecke Wiers-Jenssen.

                     (FOR DEG SOM IKKE VIL LESE HELE ARTIKELLEN: FINN SAMMENDRAGET I SISTE PARAGRAF)

Næringsministeren var først «ut», og han var ikke sparsom i sine komplimenter til ANSA sitt arbeid for studenter som ønsker å studere i utlandet. «Internasjonal kompetanse er, og blir bare mer viktig for hver dag, for verdiskapningen i Norge – og jeg er veldig takknemlig for ANSA sitt arbeid for nettopp dette». Videre nevnte han at Norges regjering ønsker at Norge skal bli «av de innovative i Europa», og da trenger vi studenter som har språkforståelse, kulturellforståelse og all «bonuskompetansen» som man får ved å studere i utlandet, som dessverre blir lite pratet om». Dette vil også bidra til enorm verdiskapning i det norske næringslivet (som er et internasjonalt næringsliv: «50% av all produksjon i Norge blir eksportert.» – Torbjørn Isaksen).  Han avsluttet sin tid på scenen med å nevne at:
1. Norske arbeidsgivere forventer store rekrutteringsbehov fremover, og
2. Det vil snart komme en Stortingsmelding, som skal opplyse det Norske folket om viktigheten av internasjonal kompetanse for Norges næringsliv, og oppfordre studenter til å velge utradisjonelt.


“The world must learn to work together, or finally it will not work at all.” ― Dwight Eisenhower


Neste speaker på scenen, var Mari Tveit (som du allerede har fått en introduksjon om). Hun var klar på at hun mente alt hun skrev i blogginnlegget sitt «Hvem skal ut? Alle!!», og hun bygde videre på dette ved å si at:
-«De utfordringene verden og dets innbyggere står ovenfor, kan ikke løses uten samarbeid på tvers av nasjoner, og uten all læringen en student vil få igjennom utenlandsstudier».
-«Vi må samarbeide som land, som organisasjoner, og som personer».
«Internasjonal kompetanse blir bare mer og mer viktig med alle samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Vi trenger å kombinere tankemåter for å løse våre globale utfordringer. Vi lærer (ved å studere utenlands) å angripe utfordringer fra flere vinkler. Tverrfaglig samarbeid kan ikke en robot erstatte – så det er avgjørende for å løse våre bærekrafts mål.»
Hun tok deretter opp et veldig viktig tema: bonuskompetanse – og spilte videre på det Næringsministeren hadde nevnt tidligere. «Selvfølgelig lærer man språk, kulturforståelse, og får en grad, men hva med alt det andre??».


“It might be a good idea if the various countries of the world would occasionally swap history books, just to see what other people are doing with the same set of facts.”  ― Bill Vaughan, journalist


Så, ja – hva med alt det andre?

Her er noe av «det andre»:

Språkferdigheter, kulturforståelse og en akademisk grad, er ofte det som blir nevnt; men hva med:
networking skills
-tverrkulturelle og tverrfaglige samarbeidsevner
dristighet (personlighetstrekk hos én som tar steget mot utenlandsstudier)
å mestre usikkerhet» (som er det en student vil ha gjort etter å ha «kastet seg ut i verden»)
personlig utvikling (som starter fra man begynner en prosess mot College)
selvstendighet
løsningsorientering og forståelse for andre ståsteder og perspektiver (en ferdighet man tilegner seg ved å jobbe med andre studenter som kommer fra en helt annen bakgrunn)
dedikasjon til å jobbe hardt og systematisk mot mål (som er grunnlaget for å kunne drive to «fulltidsjobber»: idrett og studier, på en gang)
Krystallisering og respekt av og for Norges kjerneverdier (først ved å se Norge utenfra, vil man forstå dybden og styrkene i vårt samfunn; som hvordan vi driver vårt samfunn basert på tillit!).

Jannecke Wiers-Jenssen bragte frem en forskningsrapport fra NIFU som viste at en som studerer i utlandet viser signifikante forandringer i personlighetstrekk etter et utenlandsstudieopphold.

Hun avsluttet med å presisere at Norske arbeidsgivere må bli flinkere til å forstå hvilken verdi en med internasjonal kompetanse bringer, og studentene må bli flinkere til å profilere «bonuskompetansen» (som Anders Skoe var sterkt enig i).

Etter ANSA sitt seminar, satt jeg personlig igjen med en brennende motivasjon for jobben min – en motivasjon som strekker seg lenger enn min tidligere motivasjon, College Scholarships USA sitt «Mission Statement»: Helping Driven People Pursue Their Ambitions. Det handler ikke lenger kun om å hjelpe «de som aktivt ønsker det» til USA – det handler om å få «Alle» (som rektor ved NMBU skriver det) til å forstå verdien, viktigheten, og behovet verden har for internasjonal kompetanse; skal vi klare å løse våre globale utfordringer.

OG HVILKET BEDRE LAND FOR UTENLANDSSTUDIER FINNES DET ENN NETTOPP USA; HVOR DU FÅR TILEGNET DEG INTERNASJONAL KOMPETANSE, SAMT. «BONUSKOMPETANSE» SOM I RESULTAT GJØR DEG TIL EN BEDRE RUSTET RESSURS I «KAMPEN MOT VÅRE GLOBALE UTFORDRINGER» (og i næringslivet), SAMTIDIG SOM DU FÅR UTØVET OG INVESTERT I IDRETTEN DU ELSKER?!
Svaret: Det finnes intet bedre alternativ!

SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE PUNKTENE:

Næringsminister, Torbjørn Isaksen:
– «Internasjonal kompetanse er, og blir bare mer viktig for hver dag, for verdiskapningen i Norge …».
«Norges regjering ønsker at Norge skal bli «av de innovative i Europa», og da trenger vi studenter som har språkforståelse, kulturellforståelse og all «bonuskompetansen» som man får ved å studere i utlandet».
– «Dette (internasjonal kompetanse) vil også bidra til enorm verdiskapning i det norske næringslivet, som er et internasjonalt næringsliv».
– «Norske arbeidsgivere forventer store rekrutteringsbehov fremover.»

Rektor ved NMBU, Mari Tveit:
-«De utfordringene verden og dets innbyggere står ovenfor, kan ikke løses uten samarbeid på tvers av nasjoner, og uten all læringen en student vil få igjennom utenlandsstudier».
-«Vi må samarbeide som land, som organisasjoner, og som personer».
«Internasjonal kompetanse blir bare mer og mer viktig med alle samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Vi trenger å kombinere tankemåter for å løse våre globale utfordringer. Vi lærer (ved å studere utenlands) å angripe utfordringer fra flere vinkler. Tverrfaglig samarbeid kan ikke en robot erstatte – så det er avgjørende for å løse våre bærekrafts mål.»

Bonuskompetanse:

Språkferdigheter, kulturforståelse og en akademisk grad, er ofte det som blir nevnt; men hva med:
networking skills
-tverrkulturelle og tverrfaglige samarbeidsevner
dristighet (personlighetstrekk hos én som tar steget mot utenlandsstudier)
å mestre usikkerhet» (som er det en student vil ha gjort etter å ha «kastet seg ut i verden»)
personlig utvikling (som starter fra man begynner en prosess mot College)
selvstendighet
løsningsorientering og forståelse for andre ståsteder og perspektiver (en ferdighet man tilegner seg ved å jobbe med andre studenter som kommer fra en helt annen bakgrunn)
dedikasjon til å jobbe hardt og systematisk mot mål (som er grunnlaget for å kunne drive to «fulltidsjobber»: idrett og studier, på en gang)
Krystallisering og respekt av og for Norges kjerneverdier (først ved å se Norge utenfra, vil man forstå dybden og styrkene i vårt samfunn; som hvordan vi driver vårt samfunn basert på tillit!).
-(OG ALT ANNET SOM IKKE ER NEVNT).

Etter ANSA sitt seminar, satt jeg personlig igjen med en brennende motivasjon for jobben min – en motivasjon som strekker seg lenger enn min tidligere motivasjon; College Scholarships USA sitt «Mission Statement»: Helping Driven People Pursue Their Ambitions. Det handler ikke lenger «kun» om å hjelpe «de som aktivt ønsker det» til USA – det handler om å få «Alle» (som rektor ved NMBU skriver det) til å forstå verdien, viktigheten, og behovet verden har for internasjonal kompetanse; skal vi klare å løse våre globale utfordringer.


OG HVILKET BEDRE LAND FOR UTENLANDSSTUDIER FINNES DET ENN NETTOPP USA; HVOR DU FÅR TILEGNET DEG INTERNASJONAL KOMPETANSE, SAMT. «BONUSKOMPETANSE» SOM I RESULTAT GJØR DEG TIL EN BEDRE RUSTET RESSURS I «KAMPEN MOT VÅRE GLOBALE UTFORDRINGER» (og i markedslivet), SAMTIDIG SOM DU FÅR UTØVET OG INVESTERT I IDRETTEN DU ELSKER?!
Svaret: Det finnes intet bedre alternativ!