Media

CSUSA intervjuet av Framtida.no

By Hanne D. Neby
Det er ei myte at ein må vere kjempegod for å reise til USA og drive med idrett. Det er 1500 skular som har fotballag, så ein må ikkje vere på nasjonalt nivå i Noreg for å kunne dra og spele i USA. Det er eit nivå tilpassa alle og einkvar, men jo betre du er jo større valmoglegheiter har du, seier Moe Krohn.

Daglig leder Kim Moe Krohn har blitt intervjuet av den nynorske nettavisen Framtida.no om utdanning og idrettsstipend i USA. Les hele artikkelen her:

https://framtida.no/2018/09/13/caroline-piasecka-27-fekk-betalt-utdanninga-med-idrettstipend-i-usa