General

Kan jag ta ett sabbatsår före jag blir en ”Student-Athlete”?

By Carl Ebers

Det enkla svaret: det beror på!
(på universitet och division, samt din akademiska bakgrund)

NCAA, NAIA och NJCAA är de styrande organen inom collegeidrott i USA. Oavsett om du är spelar fotboll, golf, tennis eller utövar någon annan idrott så måste du vara medveten om de regler som avgör om idrottare är berättigade att tävla för collegeidrottslag och få stipendier.

Varje division har sina egna regler men nedan följer en generell sammanfattning, per november 2018 (regler ändras regelbundet).

 

NCAA Division 1 och 2

NCAA Division 3

NAIA

NJCAA

 

Vad händer om du har mer än ett “Gap Year”?

Om du har tagit mer än ett ”Gap Year” efter du tog studenten, eller frångått den ”normala” tidslinjen för gymnasiestudier (t.ex. om du läst ett fyraårigt gymnasieprogram istället för ett treårigt – se vidare info nedan) bör du söka råd om din situation och din status vad gäller din spel- och tävlingslicens för collegeidrott.

* Om du tar studenten ett år senare efter vad som anses vara ”normalt” (”i tid” med din åldersgrupp) kan det fortfarande vara möjligt att bli berättigad spel- och tävlingslicens inom NCAA Division 1 och 2 samt NAIA. Om du t.ex. läser ett fyraårigt gymnasieprogram kommer ditt sista år räknas som ditt ”Gap Year”, och du kommer därför att behöva påbörja dina heltidsstudier som collegeidrottare i USA vid nästa möjlighet efter du tagit studenten.

 

Om du har tagit mer än ett år extra att ta studenten eller mer än ett ”Gap Year” efter att du tog studenten, samt deltagit och tävlat i organiserade idrottstävlingar, är du troligtvis berättigad till träning och spel inom NCAA Division 3 och NJCAA, där det finns utmärkta alternativ.

Ta det säkra för det osäkra

Allt detta kan vara förvirrande! Det finns många regler och bestämmelser att tänka på (och de ändras varje år), så var därför försiktig med att ta råd från någon som inte nyligen har gått igenom denna process.

Alla divisioner (NCAA, NAIA och NJCAA) har sina egna krav när det kommer till betygsnitt, SAT/ACT-testresultat, tidslinje, amatörstatus mm. Reglerna är sedan annorlunda beroende på om du är förstaårselev (”freshman”) eller om du redan påbörjat högre utbildning i Sverige och gör en s.k. ”transfer” till en skola i USA.

Var smart och be om råd om din status – små saker kan ofta göra stor skillnad.

Ta reda på mer om din status genom att skicka in en gratis intresseanmälan: LÄNK

Patrick Bunk-Andersen

Fotbollstipendium
Clemson University, South Carolina

Cecilie Mortensen

Fotbollstipendium
Louisiana State Alexandria

Darren Appanah

Fotbollstipendium
Tiffin University, Ohio

Lucy Ashworth

Fotbollstipendium
Lamar University, Texas

Simon Enström

Fotbollstipendium
Boston College

Madeleine Dalberg

Friidrottstipendium
Eastern Connecticut State University

Robin Stadheim

Golfstipendium
Limestone College, South Carolina

Line Aasen

Tennisstipendium
Queens College, New York